top of page

Basílica / Basílica / Basilika

L’església conventual, d’estil gòtic, és la més àmplia de Palma després de la Catedral. El rei de Mallorca Jaume II en col·locà la primera pedra el 31 de gener del 1281. Compta amb el reconeixement de «basílica menor», que li atorgà el papa Pius XII l’any 1944.

La iglesia conventual, de estilo gótico, es la más amplia de Palma después de la Catedral. El rey de Mallorca Jaime II colocó su primera piedra el 31 de enero de 1281. Cuenta con el reconocimiento de «basílica menor», que le otorgó el Papa Pío XII en 1944.

This Gothic-style convent church is the second largest one in Palma after the Cathedral. James II, King of Majorca, laid the first stone on the 31st of January of 1281. Pope Pius XII granted it the title of Minor Basilica in 1944.

Die gotische Klosterkirche von Sant Francesc ist nach der Kathedrale, die zweitgrößte Kirche Palmas. Jakob II, König von Mallorca, legte den ersten Baustein am 31. Januar 1281. 1944 wurde ihr der Ehrentitel „Basilica minor“ vom Papst Pius XII. 

Sepulcre de Ramon Llull / Sepulcro de Ramon Llull / Ramon Llull’s sepulchre / Grab von Ramon Llull

Ramon Llull, el mallorquí més universal de tots els temps, viatjà per tota la Mediterrània i s’entrevistà amb reis i papes amb l’objectiu de promoure la conversió dels «infidels» per mitjà del raonament lògic. Escrigué 265 llibres i és considerat el creador del català literari.

Ramon Llull, el mallorquín más universal de todos los tiempos, viajó por todo el Mediterráneo y se entrevistó con reyes y papas con el objetivo de promover la conversión de los «infieles» por medio del razonamiento lógico. Escribió 265 libros y está considerado como el creador del catalán literario.

Ramon Llull, who is considered to be the most universal Majorcan figure of all times, travelled through the entire Mediterranean and met kings and popes with the aim of promoting the conversion of “infidels” through logical reasoning. He wrote 265 books and is regarded as the creator of the Catalan literary language.

Ramon Llull ist der weltberühmteste Mallorquiner aller Zeiten. Er reiste durch den ganzen Mittelmeerraum und traf sich mit Königen und Päpsten mit dem Ziel, die „Ungläubigen“ durch das logische Denken zu bekehren. Er schrieb 265 Bücher und gilt als der Gründer der katalanischen Literatursprache.

Claustre / Claustro / Cloister / Kreuzgang

El claustre és l’espai central d’un convent, al voltant del qual s’articula la vida monàstica. És l’indret més idoni per a la meditació i la lectura, tot i que antigament també s’emprava per al conreu i com a cementeri. El claustre de Sant Francesc és el més representatiu de Palma.

El claustro es el espacio central de un convento, alrededor del cual se articula la vida monástica. Es el lugar más idóneo para la meditación y la lectura, aunque antiguamente también se empleaba para el cultivo y como cementerio. El claustro de Sant Francesc es el más representativo de Palma.

A cloister is the main area in a monastery, around which monastic life revolves. It is the best place for meditation and reading; however, in the past it was also used as a cemetery and to grow fruits and vegetables. The cloister of Sant Francesc is one of Palma’s most representative cloisters.

Der Kreuzgang ist der zentrale Raum eines Klosters, um den sich das klösterliche Leben dreht. Es ist der perfekte Ort, um zu meditieren und zu lesen. In der Vergangenheit diente er jedoch auch als Gemüse- und Obstgarten und als Friedhof. Der Kreuzgang von Sant Francesc ist einer der repräsentativsten Palmas.

Please reload

bottom of page